wz

Šapešdesign 2001

M E N U

 

·         Babkaland

·         Fotogaléria

·         Webdesign

·         Akcie

·         Fórum

·         Zaujímavosti

·         Haluzáci

·         Sedliaci

·         Ženy a Muži

·         Videá

·         Android

·         Mobil

 

·         Banzaaj!

·         Ununpentium

·         Blog Centralnet

 

 

 

 

 

Ženy a Muži

 

Ženský nos dokáže zachytiť feremóny a pyžmu podobnú vône charakteristickej pre mužov. Tieto pachy sa nedajú zachytiť vedome. Čuch ženy je schopný analyzovať stav imunitného systému muža. Ak sa zlučuje s jej alebo je silnejší, tak žena začne tohto muža považovať za atraktívneho či neodolateľne príťažlivého. Keď je ženin imunitný systém silnejší, tak jej pravdepodobne muž nepripadá atraktívny. Ženin mozog dokáže rozoznať tieto rozdiely v imunitných systémoch behom prvých troch sekúnd stretnutia. Zlučiteľné imunitné systémy sú výhodou pre potencionálnych potomkov, ktorí tak majú väčšiu šancu prežiť.

 

Náš mozog je trikrát väčší ako mozog gorily a o tretinu väčší ako mozog nášho pravekého predka neandrtálca. Vďaka nálezom môžeme usídiť že ľudský mozog už 50.000 rokov má rovnakú veľkosť a jeho funkcie sa od tej doby málo zmenili. Máme vystupujúce čelo, ktoré u našich prapredkov a príbuzných opíc chýba. V tejto časti je umiestnený pravý a ľavý mozgový lalok v ktorých sídlia naše jedinečné schopnosti. Schopnosť myslieť, orientovať sa v mapách a hovoriť. Vďaka týmto schpnostiam vynikáme nad ostatnými zvieratami.

 

V priebehu svojho vývuja sa museli rozvýjať ženský aj mužský mozog podľa potreby danej doby, teda muž ako lovec potreboval orientovať sa na veľké vzdialenosti, zasiahnúť cieľ teda aj tunelové videnie na diaľku s pristorovým odhadom. Muž nepotreboval viesť konverzácie či byť vnímavý k citovým potrebám ostatných, preto sa u neho nerozvýjal zmyseľ pre medziľudské vzťahy. Žena naopak potreboval účinné kumunikačné vedomosti, nadanie k orientácii na krátke vzdialenosti, schopnosť robiť niekoľko vecí naraz a rozsiahle periférne videnie.

 

Kedysi sa myslelo že ľudia sa rodia s čistou mysľou a že rodičia, učitelia a okolie predpisujú dieťaťu jeho postoje a voľby. Výskumy však odhalili že už 6 týždňov po počatí je myseľ naprogramovaná ako počítač. V tej dobe je už na svojom mieste ,,základný operačný systém“ a takisto niekoľko ,,programov“ takže dieťa je určitým spôsobom vybavené už pre narodením. Základný operačný systém a jeho usporiadanie ponechávajú málo priestoru na zmenu. Okolie a učitelia môžu pridávať len ďaľšie dáta a zlúčiteľné programy.

 

Takmer všetci máme 46 chromozómov, ktoré si predstavte ako stavebný plán. 23 teda pól na pól pochádza od matky aj otca. Keď je dvadsiatytretí materský chromozóm X a otcovský tiež X, výsledkom je dieťa s genotypom XX, teda ženského pohlavia. Ak je dvadsiatytretí otcovský chromozóm Y, vznikne dieťa s genotypom XY, teda mužského pohlavia. Základná šablóna pre ľudské telo a mozog je ženská. Všetci sme na počiatku ženského pohlavia. Preto majú muži niektoré charakteristické ženské znaky ako napríklad bradavky a prsné žľazy. Veda dokazuje že Eva bola prvá!

 

Keď je plod geneticky chlapec (XY) vyvíjajú sa v ňom zvláštne bunky, ktoré v tele usmerňujú veľké množstvo mužského hormónu (hlavne testosterónu) tak aby sa vyvinuli genitálie a v mozgu spôsobujú naprogramovanie mužských vlastností a spôsobov chovania. Mužský plod XY potrebuje najmenej jednu jednotku mužského hormónu, aby mohol vytvoriť mužské genitálie a ďaľšie 3 jednotky aby mohol vybaviť mozog mužským operačným systémom. Potrebuje teda 4 jednotky dokopy ale ak má k dispozícii len 3, tak prvú jednotku použije na vývoj genitálií a dve pre mozog. Tým pádom je mozog iba trištvrtinovo mužský a z jednej tretiny ostane ženský. Títo muži potom majú aj niektoré ženské vlastnosti či nadania. Pokiaľ má plod k dispozícii iba dve jednotky, tak jednu použije na vývoj genitálií a druhú pre mozog, teda mozog bude prevažne ženský ale pohlavie bude mužské. Je pravdepodobné že sa z tohto chlapca v puberte stane homosexuál. Občas sa v dôsledku nejakej poruchy stane, že plod ženského pohlavia XX obdrží istú dávku mužského hormónu. V tom prípade sa narodí dievča ale jej mozog je viacmenej mužský.

 

 

 

Ženy majú vo svojom mozgu špecifikovanú oblasť pre reč. Je umiestnená v prednej časti, ľavej polovice a v pravej majú ešte jednu menšiu oblasť zodpovednú za reč. Ženy majú značne rozvinutú schopnosť reči práve vďaka skutočnosti, že majú centrum umiestnené v oboch hemisférach. Vzhľadom k tomu že na reč sú zamerané konkrétne časti mozgu, môžu sa jeho ostatné časti sústrediť na inú úlohy, vďaka čomu sú ženy schopné robiť viac vecí zároveň.

 

Mozog žien je naprogramovaný k reakciám na ľudí a tváre. Mozog chlapcov reaguje na veci a ich tvary. Malé divčatká od niekoľko hodín veku do niekoľko mesiacov sú priťahované ľuďmi a tvárami: zrakový kontakt udržujú dva až trikrát dlhšie než chlapčekovia. Ich zaujíma pohyb zavesenej hračky nepravideľných tvarov. Zaujímu ich veci ktoré blikajú a vydávajú zvuky. Mužom sa toto prenáša až do dospelosti kým u žien táujem o ,,hračky“ okolo 12-ich rokov prestane. Muži si kupujú malé vreckové televízory, zložité mobilné telefóny, profesionálne viacrzkadlové fotaparáty, videohry, rýchle autá atď. Pre muža sú to veci v ktorých nájde využitie svojho naporgramovania mozgu, keďže už nieje lovec tak využije svoje pristorové schopnosti, odhady rýchlosti, triafanie na ciele v rôznych hrách a pod. Ženy boli vždy sociálne založené, nepotrebovali súperiť medzi sebou, ano bojovať či ochraňovať teritórium. Takže im to zostalo až do dnes. Sú naviazané na spoločenstvo a majú potrebu neustále komunikovať a priateliť sa. Muž pri love nepotreboval komunikovať. Všimnite si že aj dnes keď idú dvaja kamaráti na ryby, dokážu pri sebe presedieť hodiny, bez toho aby na seba prehovorili. Pre ženu je toto niečo nepochopiteľné a nepredstaviteľné. Keď sa stretnú ženy, tak za účelom aby si zdelili čo najviac informácií, aby sa proste vyrozprávali. Keď niekde v podniku ide na WC muž, ide tam len za jediným účelom. Ale keď tam ide žena, pre ňu je to miesto na relax, pokecanie si, opraviť si make up atď. Neraz sa stane že vôjdu na WC dve úplne cudzie ženy a vyjdu ako kamarátky. Skúste si ale predstaviť ako by to vyzeralo keby muž zvolal: Héééj Franto, idem na WC ideš so mnou? :-)

 

Emócie u mužov majú svoje sídlo v pravej hemisfére, čo znamená že sa neprelínajú s inými funkciami v mozgu. Muž môže v hádke najprv použiť slovné a logické argumenty a potom zapojiť svoje pristorové schopnosti, bez toho aby do hádky zatiahol emócie. Môžeme použiť prirovnanie: Emócie majú v muzgu muža svoju malú miestnosť a vzhľadom k tomu že muži majú menší zväzok nervov zvaný Corpus Callosum (nerv ktorý prepája pravú a ľavú hemisféru) je málo pravdepodobné že sa emócie budú prelínať s inými funkciami mozgu. Sídlo emócií u žien, nieje priestorovo ohraničené a zasahuje do oboch hemisfér. Žena teda môže prejavovať emócie a zároveň pracovať inou časťou mozgu. Žena počas hovoru o emocionálnej záležitosti pravdepodobne podľahne citom, mužovi sa to nestane. Žena môže napríklad hovoriť o prasknutej pneumatike a pritom plakať. Muž to vníma ako test svojej schopnosti riešiť problémy a nerozplače sa ani keby zistí že je pólnoc a stojí úplne sám na opustenej ceste, prší, rezerva je prázdna a minulý týždneň dal von z kufru héver.

 

Stovkytisícov rokov v tradičných roliach naprogramovali mozog mužov a žien. Práve z tohto pôvodného programovania pochádza väčšina súčasných problémov a nedorozumení v partnerských vzťahoch. Muži si zakladali na svojej práci a úspechoch a ženy si zakladali na kvalite vzťahov a na nich si stavali sebaúctu. Muž bol lovec, ten kto rieši problémy – to bol jeho prvoradý úkol. Žena bola ochrankyňou hniezda a zaisťovala prežitie ďaľších generácií. Veškeré výskumy hodnotových preferencií uskutočnené v 20 storočí dokazujú že 70 až 80% mužov všade na svete stále považuje za najdôležitejšiu súčasť svojho života prácu a rovnaké percento žien pokladá za najdôležitejšiu rodinu.

 

Žena sa chce rozprávať a mazliť sa. Muž túži sedieť na skale alebo uprene hľadieť do ohňa. Žene pripadá že muž sa málo stará a zaujíma. Žena mužovi pripadá obťažna a pedantická. Toto odlišné vnímanie je odrazom rozdielneho usporiadania našich mozgov. Ženy často hovoria že partnerský vzťah je pre ne dôležitejší ako pre ich partnera. Je to skutočne tak. Ak porozumiete obaja tomuto rozdielu, budete spokojnejší a nebudete chovanie partnera chápať ako neochotu či obťažovanie.

 

 

 

Pri strese sa v mozgu muža aktivuje centrum priestorových schopností a logického uvažovania. V mozgu ženy sa aktivuje centrum reči, žena začne hovoriť a hovorí často bez prestávky ku komukoľvek kto je ochotný počúvať. Je schopná sa rozprávať s priateľkou o problémoch dlhé hodiny. Preberú všetky podrobnosti a všetky spoločne problém rozoberú. Ženy v strese hovoria o súčasných problémoch, minulých problémoch, možných problémoch a o problémoch ktoré nemajú riešenie. Nesnažia sa dostať k nejakému záveru. V procese rozprávania nachádzajú útechu a ukľudnenie. Hovoria neštrukturovane a často o viacerých veciach naraz, bez toho aby došli k nejakému výsledku.

Pre muža je počúvanie ženských problémov tvrdou prácou. Muž má pocit že musí vyriešiť každý problém ktorý žena spomenie. Muž nechce o problémoch len hovoriť ale chce s nimi niečo robiť. Prerušuje ženu otázkami typu: o čo tu ide? Ide tu však o to, že vlastne ani o nič ísť nemusí. Najužitočnejšia vec ktorú sa muž môže naučiť, je počúvať, dávať najavo záujem prostredníctvom gest a zvukov a neponúkať žiadne riešenia.Tento prístup však mužom nieje blízky, keďže muž hovorí iba vtedy ak má riešenie.

 

Ženy vnímajú obed v reštaurácii ako príležitosť k vytváraniu a utužovaniu vzťahov, k rozhovoru o problémoch či stretnutí sa s priateľmi. Muž to vníma z hľadiska logicky – žiadne varenie, nakupovanie prísad či umývanie riadu. Pri predložená účtu vytiahnu kalkulačky a začnú počítať ktorá koľko zjedla, muži v tejto situácii dajú na stôl 50-ku a čakajú na znamenie že chcú platiť, aby sa stali stredom pozornosti.

 

Pre ženu je nakupovanie niečo ako rozhovor – nemusí mať žiadnú zvláštnu tému či cieľ a môže aj niekoľko hodín prebiehať neurčitým a neusporiadanym spôsobom. Ženy nakupovanie teší a odpočívajú pri ňom, či už niečo kúpi alebo nie. Muž potrebuje mať cieľ, terč, ktorý môže zasiahnúť a časový rozvrh. Konieckoncom je predsa lovec, je to jeho práca. Chce rýchlo skoliť korisť a odtiahnúť ju domov.

 

Estrogen je ženský hormón, vďaka ktorému je žena ceľkovo spokojná a darí sa jej dobre. Hrá hlavnú úlohu pri ženinej starostlivosti o rodinu a domov. Progesteron je hormón ktorý vyvoláva opatrovateľské pocity. Je tu preto aby žena úspešne vykonávala svoju materskú rolu. Progesteron sa uvoľňuje keď žena zbadá dieťa. Z výzkumov sa ukázalo že sa vylučovanie tohto hormónu spustí pri pohľade na tvar detského tela. Deti majú krátke nohy a paže, oblý a baculatý trup a v pomere k telu veľkú hlavu a oči. Reakcia je taká silná, že hormón sa začne vylučovať aj vtedy, keď žena zbadá plyšovú hračku podobného tvaru. Keď žena zbadá plyšového macka povzdychne si ,,jej ten je krásny“ a do krvného obehu sa začne vylučovať progestron.

 

Po menštruácii prevláda estrogén, ktorý u väčšiny žien pred menopauzou vedie k pocitu spokojnosti, šťastia a k pozitívnym životným postojom. Chuť na sex sa postupne zvyšuje. Vtedy je žena v období keď je najplodnejšia. Toto nevedomé načasovanie môže vysvetľovať situáciu, keď sa žena z nepochopiteľných dôvodov ocitne s mužom, s ktorým sa tesne pred tým zoznámila na večierku. Nasledujúceho dňa už nedokáže pochopiť ako a prečo sa to stalo. Prihodilo sa pravdepodobne to, že toho muža stretla práve vo vhodnej chvíli, kedy bol najvhodnejší moment na počatie. Ženin mozog podvedome dekódoval stav mužovho imunitného systému, jeho genetickú výbavu a ďalšie znaky. Pokiaľ zistil že tento muž je vhodným otcom, príroda sa chopila príležitosti. Ženy ktoré niečo podobné zažily, často nevedia vysvetlenie: tvrdia že to bol osud alebo zvláštna neodolateľná príťažlivosť. Nevedia že v týchto situáciách prebrali velenie hormóny. V dôsledku tohto častokrát zostávajú spolu partneri ktorí k sebe vlastne nehodia.

 

Príroda ukladá prebytočné zásoby tuku na tele tak, aby nenarušila činnosť životne dôležitých orgánov. Preto okolo mozgu, srdca či genitálií nebýva uložený tuk. Ženy majú ešte jeden životne dôležitý orgán – vaječníky. Preto sa ženám neukladá tuk v oblasti brucha. Muži mávajú takzvané pivné bruchá a tuk sa im ukladá aj na zadku. Málokedy však vidíte muža s tlstými nohami. Ženám sa prebytočný tuk ukladá na stehnách, bokoch a nadloktí. Slúži ako zdroj energie pre donu kojenia.

Centrum sexu sa nachádza v mozgu a volá sa Hypothalamus. Hormóny hlavne testosterón podnecujú v tejto časti mozgu túžbu po sexe. Keď vezmeme do úvahy že muži majú desať až dvadsaťkrát viac testosterónu a väčší hypothalamus, sú nám jasné príčiny ich mocnej sexuality. Z tohto dôvodu môžu mať muži sexuálny styk kedykoľvek a kdekoľvek. Mužská fanatická túžba po sexe má jasný cieľ: zabezpečiť prežitie ľudského rodu. Muž pociťuje potrebu rozosievať svoje semeno čo najčastejšie a čo najďalej. Keď sa vo väčšinu kultúr začali presadzovať monogamné vzťahy, mužská biologická potreba sa stala neustálou hrozbou pre páry snažiace sa o monogamný vzťah. Aj v súčasnej dobe je partnerským problémom číslo jedna.

 

Ženy sú vernejšie pretože ich hypothalamus je menší než u mužov a majú oveľa menšie množstvo testosterónu. Z tohto dôvodu ženy pociťujú výrazne nižššiu túžbu po sexe a sú aj menej agresívne. Je to v dĺžke tehotenstva a dlhej dobe ktorá je treba aby sa z ľudského mláďata stal sebestačný jedinec. Niektorí muži si myslia že otcovská rola sa končí počatím. Mozog ženy je naprogramovaný tak aby vyhľadal muža ktorý zotrvá vo zväzku po dobu nutnú k osamostaneniu potomkov. Ženy preto vyhľadávajú stálych partnerov.

 

Hladina testosterónu v organizme muža sa v priebehu dospelosti pomaly znižuje a tým sa znižuje aj miera jeho sexuálnej túžby. U žien je to naopak. V priebehu rokov sa zvyšuje a vrchol dosiahne medzi 36 a 38 rokom. Tento rozdieľ vysvetluje častý výskyt vzťahov staršia žena – mladšý muž. Mužova sexuálna výkonnosť v 20 rokoch je v súladu s výkonnosťou ženy medzi 30 a 40 rokov. Výkonnosť 40 ročného muža odpovedá 20 ročným ženám. Preto sú tie vzťahy ako starší muž s mladou ženou. To že mužovi sexuálna výkonnosť po 20 roku klesá sa týka len fyzickej výkonnosti. Túžba po ňom zostáva rovnaká po celý život.

 

Muží sa vedia veľmi rýchlo zaľúbiť vďaka testosterónom ktorých sú plný až po uši. Keď však dôjde na realitu, je to tvrdý dopad. Žena minulej noci, taká vzrušujúca, sa v nasledujúci deň nemusí zdať taká atraktívna a inteligentná. Žena má vo svojom mozgu lepšie spojené centrá emócií a uvažovania. Nieje pod vplyvom prívalu mocného testosterónu, takže ľahšie zväžuje či je dotyčný muž pre ňu vhodným partnerom. Väčšinu vzťahov preto ukončujú ženy a muži nechápu čo sa prihodilo.